TarjaKaltiomaa Asioilla on tapana järjestyä. Kirjoitan tiimoilla Kristillinen filosofia. Meillä kaikilla on henki, elämä jatkuu...

Maailmantalouden 2000 tuulia

  • Rahanäyttely Kansallismuseolla vuonna 2016.
    Rahanäyttely Kansallismuseolla vuonna 2016.
  • Kolikot on kultaa.
    Kolikot on kultaa.

 

Maailmantalous ihmisten toimeliaisuuden valossa voi melko hyvin nyt 2000-luvun alussa. Maailmantalous elää tietenkin edelleen edellisen vuosisadan talouden otteessa, jota on leimannut (ja edelleen siihen vaikuttaa vahvasti) talouden mittaaminen pörsseissä, kansantalouksissa ja pankki- ja rahoituslaitoksissa. Näin kuuluu ollakin. Kirjoitin blogikirjoituksessani Talouskäyrät siitä, että taloutta tarvitaan jatkuvasti. Blogikirjoituksen yhteydessä on piirustus, jossa aikajanaksi on esitetty tuhansia vuosia eteenpäin. Tämä asettaa haasteita talousajattelulle. Aiemmin on totuttu kuin luonnonvoimana siihen, että talous nousee, nousee, nousee – ja sitten romahtaa. Uutta talousajattelua voisi olla pitkä hitaahko nousu ja sitten pitkä hitaahko lasku käyränä. Tässä ongelmana tällä hetkellä (kirjoituspäivä 27.3.2018) on ehkä se, että sikäli että rahataloudessa vallitseva rahavarojen kerääntyminen vaikuttaa liikkeellä olevan rahan määrään siten, että rahaa on liikkeellä toimeliaisuuteen nähden liian vähän ja että rahaa on laskettu liian vähän liikkeelle, jo pelkkä rahan liikkeelle laskeminen vaikuttaisi tietenkin positiivisessa mielessä talouskäyrien nousemiseen paikoin jopa melko jyrkästi. Ongelmana olisi siis hätäily talousboomista, joka aiheuttaisi pelkoa romahduksesta melko pian talouskäyrien nousun jälkeen.

Edellä mainittua seikkaa voisi tasoittaa jo aiemmissa blogikirjoituksissani mainittu ja ehkä kannatusta maailman talouspoliittisessa ajattelussa saavuttanut kansalaispalkka-ajattelu, jota eri kansantalouksissa kehitetään hieman eri tavoin. Jos teoreettisesti ajateltavissa olisi, että kansalaispalkkaa varten voitaisiin budjetoida varoja maakohtaisesti, rahan kiertojärjestelmää pitäisi kehittää. On luonnollista, että raha kiertää, mutta eräistä yhteiskunnassa vaikuttavista seikoista johtuen tällainen taloustermi käsitetään usein kriminaaliseksi. Rahaa on aiemmin laskettu liikkeelle valtion toimesta obligaatioina. Kun rahaa alkaa kerääntyä, tällainen taho voisi hankkia obligaatioita sitouttaakseen rahan taas kiertoa varten valtion toimintapiiriin. Tällöin tällainen rahaa omistava taho ei köyhdy, mutta hän hyödyntää omaa yhteiskuntaansa rahavaroillaan, siis liikenevillä rahavaroillaan. Jos näin tai vastaavalla menettelyllä rahaa ei saada yhteisesti hallitun kansantalouden piiriin budjetoitavaksi hallitusti ja yleishyödyllisesti, saattaisi alkaa muodostua ilmiöitä, joissa pelkän raharikkauden vuoksi toimitetaan erilaisia tyhjänpäiväisiä hullutuksia, joista ei kansantaloudelle ole pitkällä aikavälillä hyötyä. Kansantaloudelle on hyötyä hyvistä liikenneyhteyksistä, kunnollisista rakennuksista ja toimivista organisaatoista. Rahankiertoajattelu tarvitsee lisäpontta pelkän verotuksen lisäksi silloin, kun kyseessä on hyvinvointivaltio, jossa rahaa kiertää enemmän kuin vain niukasti tarpeen mukaan.

Otsikossani on 2000 tuulia sen vuoksi, että uusi talousajattelu voi olla aikaan sidottua. Menneisyydestä voi ottaa oppia, mutta uutta rahoitusalan ajattelua tarvitaan lisäksi. Menneinä vuosisatoina maita ja valtioita hallitsivat kuninkaalliset, joiden toiminnan ja ajattelun varassa on ollut talouden järjestäminen. Valistuskuninkaalliset ovat nähneet tarpeellisena kansansivistyksen edistämisen ja sitä myöten he ovat nykyaikana tehneet oman postinsa vaikuttajina ei ehkä tarpeettomaksi, mutta enemmän piilovaikuttamiseksi kuin kovin näkyväksi vaikuttamiseksi. Tuolta ajalta kuitenkin peräytyy ajattelu rahan laskemisesta liikkeelle kansantaloudessa. Tällaisia mahdollisuuksia nykyaikanakin voi olla, kun rahan kierrolle tehdään summittaista systematiikkaa, jossa naruja ei liikaa kiristetä pakottavilla säännöillä, vaan jossa rahaa valtion toimin ohjataan ja houkutellaan yleishyödylliseen kiertoon. Kaikessa tulee muistaa, että ihmisillä on rahaan nähden melko kiihkoinen ja tunneperäinen suhtautuminen, joten viileä harkinta ja toiminta raha-asioiden hoitamisessa on tarpeellista.

Nykyaikainen hallintatapa, jossa eduskunta päättää rahareikien täyttämisestä, on hallittua ja hillittyä politiikkaa. Vaikuttaa joskus siltä, että kuitenkin kokonaisnäkemyksellinen harkinta olisi toisinaan hakusessa. Sen vuoksi kansantaloudellinen elpyminen on ehkä yksityisajattelijoiden virpomisen tarpeessa. Eri vaikuttajatahot saattavat linnoittautua puolustamaan omia muurejaan, jolloin kokonaisuuden tarkastelu jää yksityisajattelijoiden ja yksityisvaikuttajien hyväntahtoisuuden varaan. Kun mahdollisuuksia tuodaan esille, eri asiassa vaikuttavat tahot voivat rauhassa katsoa, miten taloudellisessa ajattelussa voidaan säilyttää vakaus ja toimia kaikkien kansalaisten hyväksi. Linnoittautuminen bittisaldojen varaan ei hyödytä pitkällä tähtäimellä, mutta hyvä ja toimiva yhteiskunta hyödyttää.

Taustaa tälle kirjoitukselle löytyy useista aiemmista taloutta käsittelevistä blogikirjoituksistani, joista yksi on ”Miten raha kiertää Euroopassa?”.

Kansantaloudet eivät ole yksin, vaan ne vaikuttavat toisiinsa. Teollinen tuotanto pitää pitää järkevänä ja välttyä siltä vaaralta, että sitä pitää olla vain sen takia, että kansantalous tarvitsee rahaa. Rahan lisäksi pitää olla muuta motivaatiota ja tarvetta taloudelliseen toiminnallisuuteen. Nykyään helposti ollaan huolestuneita siitä, että kaikilla ei ole työtä, joten taloudellista toiminnallisuutta pyrittäisiin tuottamaan sen vuoksi, että kaikilla olisi työtä. Vanhoissa kyläyhteisöissä, joiden perua nykyaikainen asuminen on, oli useita ihmisiä, jotka eivät olleet palkkasuhteessa muihin ihmisiin. On siis olemassa osaamista elää ilman palkkatyötä. Taloudessa tämä olisi tärkeä ottaa huomioon, että emme ihmisinä väsyisi liiallisen toimeliaisuuden vuoksi. Myös sen vuoksi mahdollisuus vapaaehtoiseen kansalaispalkkaan ja muutkin mahdolliset kansantaloudelliset rahoitusinnovaatiot jo toimivien lisäksi olisi tarpeen.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat