TarjaKaltiomaa Asioilla on tapana järjestyä. Kirjoitan tiimoilla Kristillinen filosofia. Meillä kaikilla on henki, elämä jatkuu...

Vallan kolmijako Montesquieun mukaan

 

Katsoin Wikipediasta, mitä tarkoittaa vallan kolmijako. Siellä asiaa luonnehditaan seuraavasti:

Vallan kolmijako-oppi tarkoittaa Montesquieun mukaan, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan. Kolmijako-oppi on esitelty Montesquieun pääteoksessa Lakien henki. Samaa olivat aiemmin jo hahmotelleet Niccolò Machiavelli, John Locke ja James Harrington. Montesquieun Ranskan monarkiaa arvostelevat kirjoitukset ovat kuitenkin tärkeimpiä oppia määritteleviä töitä.

Vallan kolmijako-oppi on perustava osa länsimaisten demokratioiden hallintomuotoa. Suomen hallitusmuodossa kolmijako-oppi otettiin käyttöön itsenäistymisen jälkeisenä vuonna 1919, mutta alkuperäisestä mallista luovuttiin ajan kuluessa kytkemällä lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta kiinteästi toisiinsa. Perusajatus säilyi kuitenkin edelleen uuden perustuslain esitöissä."

Kuka ja mikä nykyään näyttää ottaneen tämän kolmijakohaarukan haltuunsa ja käyttää valtaa sumeilematta kaikkien näiden edellä mainittujen puolesta. Sinänsä, kun valtaa käytetään, on tärkeää, että hallintoalue pysyy hallittuna, hillittynä ja rauhallisena.

Mielestäni media käyttää julkista valtaa ohittaen sille alun perin tarkoitetun tehtävän tiedottaa asioista suurta yleisöä. Julkisen vallanpitäjän kuuluisi demokratiassakin tiedottaa päätöksistään lehdistölle. Nyt näyttää siltä, että tiedotus menee edellä ja niin sanottujen vallanpitäjien pitää noudattaa toimissaan tiedotusta.

Mielestäni vallan kolmijako ei toimi hallitusti nykyään.

Lehdistö ja media ovat innostuneet lobbaamaan ja junttaamaan asioita ohittaen demokratian sovitut pelisäännöt. Pelisääntöjä on alettu muuttamaan tuon lobbaamisen seurauksena ja siten median suora vallankäyttö on lisääntynyt. Media on melko laaja käsite nykyään. Mediassa pelaa moni tekijä, joiden kasvot jäävät anonyymeiksi ja taustalla saattaa olla sekä rahavaltaa että muutakin vallankäyttöä. Tämän vuoksi on tärkeää, että pelisäännöt pysyisivät kunnossa ja ennallaan. Demokratia hallintomuotona on vaarassa, jos jokin taho ottaa vallankäytössä suuremman lohkon kuin sille kuuluisi.

Kun kuluttaja (siis kansalainen) seuraa mediaa, hänen on vaikeata erottaa, mikä tiedottajataho taustalla on. Tietokoneella on monta toimijaa, joiden tarkoitusperät eivät ole nähtävissä.

EU:n hajottamisprosessi muun muassa on täysin median ohjaama. Keksittiin mukaansa tempaava nimitys Brexit, jolla pelattiin niin sanotun kansanäänestyksen tulokseksi, että Britannia eroaisi Euroopan Unionista. Suorat asiakysymysten kansanäänestykset ovat siten vallankäyttäjien vastuunpakoilua. Tällaisia tapauksia voi juntata suoraan lehdistön ja median kautta mikä tahansa hämärissä pysyttelevä taho. Rahavaltaa voivat käyttää esimerkiksi öljymaat. Ne voivat näköjään juntata mitä päätöksiä tahansa ”heikon” Euroopan ja Euroopan unionin nimissä. Ei edes suomalainen tavallisesti järkevä lehdistö puolustanut Euroopan Unioni, vaan junttasi sitä vastaan.

Järkevä ihminen voisi tosin ajatella, että eihän EU ole hajonnut. Kartalta katsoessa nuo maat ovat kohdallaan. Ostin äskettäin karttapallon, ja siinä Euroopan maat sijaitsevat kuin ennenkin.

En ole tutkiva journalisti, ja siten en tiedä, mitä tahoja lehdistön valtaa on käyttämässä. Vilpittömän lehdistön edustajan kuuluu tutkia, mikä taho on valtaa käyttämässä, vaikka olisi kyseessä oma esimiesvalta. Taustalla usein on nimenomaan rahavalta.

Nykyään esiintyy paljon valtaelinten todellisen luonteen hämärtämistä. Melkein kaikki aiemmin tutuksi tulleiden organisaatioiden nimet on vaihdettu. Kuinka moni kuluttaja ja äänestäjä tarkistaa, mikä organisaatio minkäkin kirjainlyhenteen takana on? Posti sentään otti alkuperäisen toiminimensä takaisin.

Linkkaan Ylen sivulle, jossa vallan kolmijaosta on kolumni: http://yle.fi/uutiset/3-9358758

Kolumnissa puhutaan, että lehdistön vapaus olisi uhattuna. Jospa asia todellisuudessa on päinvastoin: lehdistö käyttää valtaa, jota sille demokratiassa ei ole annettu: nimittäin ohjausvaltaa tiedotusvallan sijaan?

Kaikki vallan käyttö tarkoittaa myös vastuullisuutta. Mielestäni Euroopan alueen rauha ei tarkoita alueen hallinnon hajaannuttamista, mutta toivon tietenkin, että Eurooppa kestää hajaantumatta hallintoa kohtaavat hyökkäykset ja ihmiset voivat jatkaa yhteistyötä eurooppalaisen hyvinvoinnin ja rauhan hyväksi. Äänestäjien demokratiassa tulee olla valppaina ja vastuullisessa journalismissa pitäisi esiintyä kritiikkiä erilaisia kyberhyökkäysuhkia ja -toimia vastaan. Niin ei käynyt Britannian Unionista eroamisasiassa.

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (34 kommenttia)

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

"Kolumnissa puhutaan, että lehdistön vapaus olisi uhattuna. Jospa asia todellisuudessa on päinvastoin: lehdistö käyttää valtaa, jota sille demokratiassa ei ole annettu: nimittäin ohjausvaltaa tiedotusvallan sijaan?"

Osuvasti sanottu. Suuresta hälystä huolimatta ei ole mitään näyttöjä siitä, että lehdistön vapautta olisi uhattu. Sen sijaan näyttöjä kyllä on siitä, että lehdistö haluisi monopolisoida tiedonvälitystä itselleen rajoittamalla somen sananvapautta. Lehdistön vapaus kun on eri asia kuin sananvapaus.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Lehdistöjunttaa ja suoraa kansanäänestystä käytettiin avioliittolain muuttamiseen myös. Kansanäänestykset lakialoitteiden tekemiseen rikkovat tasavaltalaisuutta vastaan.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Mihin perustat tämän väitteesi: "Kansanäänestykset lakialoitteiden tekemiseen rikkovat tasavaltalaisuutta vastaan."

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Lainmukaisissa äänestyksissä Suomessa on yksi ääni per kansalainen. Kansalaisaloitteissa kerätään tietty määrä ääniä, joten ääniä tulee aktivisteilla asiassa enemmän kuin yksi ääni normaaleissa lainmukaisissa vaaleissa.

Tässä on vaarana, mikä on toteutunutkin, järjenkäytön ohittaminen hallinnoinnissa, kun lehdistö pääsee junttaamaan jonkin ryhmittymän asiaa jopa eduskuntaan saakka. Näin tapahtui avioliittolain muuttamisessa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #4

Demokraattinen eduskunta on säätänyt mahdollisuuden kansalaisaloitteeseen. Demokraattisesti valittu eduskunta päättää aloitteesta, joka on ensin vain ehdotus. Tässä ei ole ongelmaa tasavallan suhteen.

Seuraavaksi odotan kansalaisaloitteen eutanasian sallimisesta tulevan eduskuntaan. Eri tutkimusten mukaan enemmistö kannattaa tätä mahdollisuutta, mutta puolueet eivät tuo keskustelua asiasta itse eduskuntaan, sillä se herättää tunteita ja on hankala myös puolueen sisällä. Tässä kansalaisaloite pakottaa keskusteluun, jota eduskunta ei itse uskalla aloittaa.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #5

Suomi on tasavalta. Sanalla demokratia luonnehditaan yleisesti tapaa, jolla on järjestetty yksinvallasta poikkeava hallinto. Hallintoa tulee hoitaa niiden säädösten mukaisesti, jotka on perustuslaissa hyväksytty ja vahvistettu. Kansalaisaloite on varmaankin hallintokokeilu, joka on voitu havaita hallinnon kannalta ja maan asioiden hoitamisen kannalta(jopa lainsäädäntötyön hoitamisen kannalta) haitalliseksi.

Tasavaltaisen hallintotavan vastaiset menettelyt ovat Suomessa laittomia.

En arvele, että eduskunnan pidättäytyminen käsittelemästä eutanasiaa olisi uskalluksen puutetta. Se mielestäni on järjen äänen kuulemista ja järjen käyttöä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #7

Kantasi eutanasiaan lähtenee omista arvoista. Tasavallan ja enemmistön kannalta viimeisten tutkimustulosten valossa käsittelyyn ottamatta jättämistä ei voi perustella: "Enemmistö eli 74 prosenttia sairaanhoitajista ja 85 prosenttia muista vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa. Suurin osa vastanneista katsoi Suomen hyötyvän eutanasian sallivasta laista."

No, aloitteesta puuttuu vielä hieman yli 5000 nimeä viidestäkymmenestä tuhannesta, tämän täyttyessä eduskunta ei voi enää asiaa vältellä.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #9

Olen kirjannut käsitykseni kirjoihini Kristillinen filosofia (Elisa Kirja 2013 lyhyempi versio vuonna 2001 - 2005 tuotetusta käsikirjoituksesta). Ihmisen ei pidä omasta toimestaan eikä muiden ihmisten toimesta luopua elämänlahjasta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #13

Sinulla on täysi oikeus omaan näkemyseesti - tottakai. Puhuttaessa demokratiasta on kuitenkin muistettava, että sinulla on se yksi ääni. Edellä kerrottujen tilastojen pohjalta runsaan enemmistön kanta on toinen, joten kansanvallan toteutumiseksi kansaa edustavan eduskunnan tulee asia ottaa käsittelyyn. Vaikka kansalaisaloitteella, kun eivät muuten uskalla. Tämähän ei tarkoita läpimenoa, mutta minimissään keskustelu on käytävä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #13

Tänään 19.12. eutanasian sallimiseen tähtäävä kansalaisaloite on saanut yli 55 000 allekirjoitusta, joten näillä näkymin helmikuussa se viedään eduskuntaan.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #23

Suomessa on noin 5.500.000 ihmistä, joiden kanta ei tässä vielä näy. Jos lehdistö taas yltyy kannattamaan aloitetta kritiikittömästi, eduskunta ei jaksa harkita siinä paineessa ja lupa tappaa silloin myönnettäisiin.

Olen sitä mieltä, että kuoleman edessä ihminen tarvitsee oman (nimenomaan oman) harkinta-aikansa tuonpuoleisen edessä - ei ihmisten edessä. Tämä pitäisi hyväksyä ja sallia luonnollinen kuolema. Kivunlievitys jo osataan. Tuonpuoleisen kiireet ovat erilaiset kuin maanpäällisten ihmisten kiireet.

En hyväksy kansalaisaloitetta edelleenkään.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #24

Kukaan ei ole sinulta ottamassa oikeutta pois ja luonnollinen kuolema on sallittu sinulle ja muille halukkaille edelleen. Ongelma tässä syntyy siitä, että sinä et salli muiden tehdä omaa ratkaisuaan toisin, jotka eivät ole kanssasi samaa mieltä. Millä oikeudella teet sen, miksi tuomitset toiset etkä anna heidän tehdä omaa valintaansa? Jos ajatellaan vaikkapa ateistia, joka haluaa tehdä näin eikä jaa uskoasi tuonpuoleisesta, niin miksei hän saisi päättää omasta elämästään?

Sinulla on lakialoitteesta ja mahdollisesta laista huolimatta mahdollisuus toimia oman vakaumuksesi mukaan. Miksi minulla ja muilla ei sitä saisi olla? Kirkko ja valtio on tarkoituksella erotettu nykyään.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #24

Viitaten niihin 5,5 miljoonaan, joka tosin sisältää lapsetkin ilman äänioikeutta, voin todeta viimeaikaisten kahden tutkimuksen viittaavaan aika suureen kannatukseen:

Huhtikuussa 2016 julkaistiin seuraava tutkimus: "Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista hyväksyy eutanasian. Vain 11 prosenttia ei hyväksy sitä. Ikäryhmässä 25–34-vuotiaat eutanasian hyväksyy jopa 87 prosenttia vastaajista. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä harvempi hyväksyy eutanasian. Kuitenkin myös yli 65-vuotiaista eutanasian hyväksyy kaksi kolmesta (65 %), ilmenee Lääkäriliiton, Apteekkariliiton ja Lääketietokeskuksen maaliskuussa IRO Research Oy:ltä tilaamasta väestökyselystä."

Toukokuussa 2016 julkaistiin Anja Terkamo-Moision Itä-Suomen yliopistoon tekemä väitöstutkimus, josta Karjalaisessa kerrotaan: "Tutkimukseen osallistuneet suhtautuivat eutanasiaan hyväksyvästi. Enemmistö eli 74 prosenttia sairaanhoitajista ja 85 prosenttia muista vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa. Suurin osa vastanneista katsoi Suomen hyötyvän eutanasian sallivasta laista. Sairaanhoitajat pitivät erittäin tärkeänä oikeuttaan kieltäytyä osallistumasta eutanasiaprosessiin, jos eutanasia laillistetaan."

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #28

Suosittelen lukemaan kirjani Kristillinen filosofia ja vasta sitten näitten lakialoitteitten parissa puuhaamaan. Kaikkea tarvittavaa ymmärrystä asian osalta päättäjillä ei vielä ole.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #31

On aika ylimielistä lausua, ettei päättäjillä sitä olisi. Kovin kiinnostunut olen mikäli vastaat kysymyksiini kommenttini nro 26. Kirjaa en aio ryhtyä lukemaan.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #32

Vastaus kommentteihin #26 ja #32: Kirjani ovat vastaus näihin kysymyksiin tai pohjaksi näiden kysymysten pohtimiseen. Kantani eutanasiaan on samanlainen kuin kantani esimerkiksi kuolemantuomioon rikoksesta. Niitä ei pidä sallia eikä käyttää.

Maanpäällisessä elämässä, jossa ihminen sinänsä arvelee elävänsä, ei aina voi oikosenaan tietää edes omaa tahtoaan. Ihmislajissa ei kannata alkaa suosia tappoa, vaan luonnolliselle kuolemalle pitää antaa luonnollinen sijansa.

Inhimillisyys kuitenkin on tärkeää, jota lääkärinetiikassa lienee jo nyt voidaan noudattaa.

Uskolla (myös uskonnolla) on tärkeä sijansa ihmiselämässä. Jos ei usko kuolemaan eikä luonnolliseen elinkaareen, ei ehkä elämässään usko luonnolliseen kuolemaan. Kristittyjen alueilla lainsäädäntö pitää tehdä niin, että luonnollisella elämällä on ensisijainen vaikutus esimerkiksi lainsäädäntöön.

Nykyään erilaisilla lääkityksillä pidennetään elinikää, jolloin usko luonnolliseen kuolemaan heikkenee. Ihmisillä on ristiriitaisia pyrkimyksiä elämän suhteen. Toisaalta halutaan pitkää ikää ja toisaalta halutaan pysyä nuorina. Nuorena pysyminen tarkoittaa, että kuolee nuorena. Pitkää ikää haluavien kannattaa hyväksyä vanheneminen ja kuoleminen. Henkisessä mielessä ihminen elämänkaarensa aikana kypsyy. Onko se oikea tapa elää, että olisi pyytämässä itselleen tappoa? monessa tulevaisuudessaankin. Tämä vääristää normaalia (kristillistä) elämäntapaa.

Ihminen voi kuolla luonnollisella tavalla (esimerkiksi pohjoisella alueella) kaatumalla liukkaalla, syömällä eläinpitoista ruokaa, juomalla viinaa, riidassa jne. Ei kuolema niin kamalan vaikea asia ole kuin nykyään kaikkivoipaistuneista ihmisistä vaikuttaa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #33

Olemme niin kaukana ajatuksinemme, että keskustelua aiheesta on turha jatkaa. Ajattelusi muistuttaa minua joistain käydyistä keskusteluista uuspuritanismin noususta. Nostat tässä itsesi jalustalle tavallaan kertoessasi sinulla olevan parempi ja oikeampi tieto sekä usko kuin muilla ihmisillä. Siihenkin jatukseen sinulla toki on oikeus, vaikkei se kovin kristilliseltä kuulostakaan. Sen sijaan ajatus siitä, että koska tunnet asiat paremmin, niin sinulla olisi oikeus päättää toisten valinnoista on täysin kestämätön.

Suomessa kirkko ja valtio on erotettu sekä täällä on uskonvapaus. Siten valtion ja tässä tapauksessa eduskunnan päätöksiä ei enää tehdä kristinuskon pohjalta. Ihmisillä on vapaus ajatella ja uskoa kuten haluavat, myös elämästä ja kuolemasta.

Itse en kuolemantuomiota kannata, mutta siinä ei olekaan kysymyksessä ihmisen oma tahto ja harkinta. Kyseessä on täysin eria asia siitä syystä.

Kuolema ei ole minulle mikään vaikea asia, en kyllä sisäistä siksi sen vaikutusta eutanasiaan - jos haluan joku päivä eutanasian, niin se ei ole nimenomaan minulle vaikea asia - paitsi kristillisille näköjään.

Seuraava lausumasi on kyllä niin kaukana ajatuksistani kuin olla ja voi: "Maanpäällisessä elämässä, jossa ihminen sinänsä arvelee elävänsä, ei aina voi oikosenaan tietää edes omaa tahtoaan"

Onnea valitsemallasi tiellä, itse kuljen kyllä toista. Filosofiaa on luettu roppakaupalla ja tämä kristillinen filosofia ei oikein täytä filosofian kriteerejä mennessään vahvasti uskomusten puolelle.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #24

Linkissä #24 on virhe, jota en päässyt muokkaamaan:

---kuoleva siis tarvitsee harkinta-aikansa tuonpuoleisen edessä (tietenkin muiden ihmisten huomassa, kuten länsimaissa asia onkin) siis tuo "ei ihmisten edessä" on väärä sanonta tässä kohtaa. Tarkoitin sillä, että kohdatessaan tuonpuoleista, ihminen kääntyy ajatuksiinsa ja tarvitsee siihen aikaa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Kirjoitat: "Jospa asia todellisuudessa on päinvastoin: lehdistö käyttää valtaa, jota sille demokratiassa ei ole annettu: nimittäin ohjausvaltaa tiedotusvallan sijaan?"

Käsittääkseni tällasta tiedotusvaltaa ei vallan kolmijako -opin sisällä ja kolmijako muutenkin koskee valtiota eikä mediaa, joka ei pääosin ole valtion hallitsema. Missä määritellään, että median pitäisi käyttää vain tiedotusvaltaa?

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Sananvapaus tarkoittaa myös vastuuta, joten tiedotustoiminnassa, joka on maan hallintotavan vastaista, media ottaa sille kuulumatonta valtaa.

Kaikessa tiedottamisessa kuuluu olla vastuuntuntoinen ja kantaa vastuuta asioista, joissa tiedottaa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Euroopan unionin perusoikeuskirja määrittelee sananvapauden:
Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus
1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta.
2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.
(Euroopan unionin perusoikeuskirja, 11. artikla[5])

Tiedotustoiminta maan hallintotavan vastaista? Ei median rooli ole vain tiedotustoiminta, sillä on myös sananvapauden suoma mahdollisuus levittää ajatuksia ja mielipiteitä. Valtion ohjaamat tiedotuskoneistot propagandoineen saavat toivottavasti tulevaisuudessakin olla muiden maiden hommia.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #10

Media käyttää julkista tiedotusvaltaansa vastuuttomasti, jos ei ole selvillä elämän peruskysymyksistä, joista kuitenkin tiedotetaan. Sananvapautta käytän itsekin, mutta ajattelen asiaa vastuulliselta kannalta ottaen huomioon mihin hyvä yhteiskuntajärjestys perustuu. On havaittavissa yhteiskuntajärjestystä horjuttavaa kirjoitusta, minkä oikeutus on kyseenalaista yhteiskuntarauhan kannalta.

Vapaus tarkoittaa aina myös vastuuta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #14

Tottakin heillä on vastuu sanomisistaan, mm julkisen sanan neuvosto ja oikeuslaitos kyllä antavat tuomioita, silloin kuin rikkeitä tapahtuu.

En nyt ilman esimerkkejä oikein tiedä, mitä tarkoitat yhteiskuntarauhaa horjuttavilla kirjoituksilla?

Ja tästä en saa kyllä yhtään kiinni: "Media käyttää julkista tiedotusvaltaansa vastuuttomasti, jos ei ole selvillä elämän peruskysymyksistä, joista kuitenkin tiedotetaan."

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #18

Tarkoitan tässä sitä, että yksi elämän peruskysymyksiä ihmislajissa, kuten muissakin nisäkäslajeissa on biologinen jatkuvuus. Sivistyksellisessä elämäntavassa tätä siunataan ja pyhitetään avioliitolla, joka on miehen ja naisen liitto, naimaliitto. Tämä yksiselitteinen asia on median toimesta juntattu väärin, joten jopa eduskunta ei kunnioita tätä seikkaa, vaan omissa äänestyksissään siltä katosi puolto. Mielestäni tämä on ollut lehdistön ajamaa valtapolitiikkaa järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Kirjoitat median käyttävän suoraa valtaa. Suora valta tarkoittaisi sitä, että media voisi säätää lakeja, antaa tuomioita ja toimeenpanna niitä. Näin ei faktisesti ole. Media epäilemtättä vaikuttaa näihin mainitsemillasi lobbauksilla jne, mutta suoraa valtaa kolmijakoa toteuttaviin tahoihin sillä ei ole.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Eräissä jopa henkilöitä mutta myös yrityksiä koskevissa tapauksissa media ei ole tiedotuksessaan pysähtynyt siihen, mikä olisi asiasta kertominen, vaan jatkanut päivätolkulla tuomioita lehdissä jaellen. Tämä vähintään häiritsee puolueetonta tuomiovallan käyttöä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Kyllä tuomiovallan on syytä harkita asiansa itse. Suomessa isojen oikeusprosessien kestäessä joskus parikin vuotta on aivan varma, että spekuloidaaan asioilla ennen varsinaista tuomiota. Kaupallinen media tuottaa ihmisille sellaista sisältöä kuin he haluavat. Vaikkei se aina eettistä tarkastelua kestäkään.

Siksi tänään Arno Kotron blogissaan lausuma on tärkeää:
"Nyt filosofiaa on lukiossa kaksi pakollista kurssia. Ensimmäinen kurssi käsittelee muun muassa sitä, miten erottaa perustellut väitteet perustelemattomista, kuinka tunnistaa huuhaan ja kehnon argumentoinnin ja millaista on kriittinen ja itsenäinen ajattelu. Kakkoskurssilla pohdimme etiikkaa, arvoja ja hyvän elämän rakennuspuita.
Kun miettii, millaisten nettikeskustelujen, hömppäuskomusten, poliittisten ääri-ilmiöiden ja eettisten ongelmien keskellä elämme, tuo tuntuu kyllä kovin tarpeellista raapaisulta kaikille."

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #19

Kurssilla voisi olla myös, miten tunnistaa tekaistut perustelut ja valheet. Ja että miten jonkin suuremman kontekstin alla (esim. uskonto tai tiede) voi esiintyä mitä tahansa jopa paikkansa pitämättömiä väitteitä.

Informaatiotulva on todellakin melkoista nykyään, joten kuluttajaparat ja tulevat äänestäjät tarvitsevat mahdollisimman hyviä eväitä tehtäväänsä.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Lehdistön toiminnassa on paljon hyvääkin.

Median tehtävänsä mukaan kuuluukin olla valppaana, mutta lehdistön etiikan mukaan sen kuuluu pysyä oman tiedottamistehtävänsä puitteissa ja raameissa. Kirjoitin tästä aiemmin "Muutama sana pelisäännöistä" -kirjoituksessani:

http://tarjakaltiomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225...

Tuossa Iltasanomien linkissä sanotaan, että hallintotoimessa olisi ollut niin kiire, että on ohitettu mm. laillisuusvalvonta. Niin kiire ei hallintotoimessa pidä olla.

Mielestäni tässä kommentin #12 linkissä olevan Iltasanomien artikkelissa esille tuulleet väitteet voivat olla yksi esimerkki siitä, että media käyttää omaa tiedotusvaltaansa väärin. Jatkuva kiireen esille tuominen päätöksien suhteen aiheuttaa ilmeisesti huolellisuudesta tinkimistä ja päätösten laillisuuden tarkistuksen ohittamista tai siitä tinkimistä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Hallitus on luonut kiireensä itse omilla aikatauluillaan - media ei niiitä asettanut. Jos ei ministerien pää kestä kritiikkiä ja painetta, niin on syytä vaihtaa politiikasta jonnekin muualle.

Nyt on sitten varmaan saksalaisetkin mukana tässä median salaliitossa, kun näin uutisoidaan:
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000050120...

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #22

Salaliittoja ei ehkä ole, mutta tärkeitä asioita miettiessään ei ehkä pidä lukea skandaalilehtiä ja vain vilkaista päivälehtiä. Oma harkinta säilyy paremmin.

Jostain syystä suomalainen lehdistö osallistui USA:n vaalikamppailuun yhtä aktiivisesti kuin olisi ollut kyse omista vaaleista. Kaipa vähemmästäkin syntyy epäluuloisuutta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #25

Frankfurter Allgemeine Zeitung ei ole skandaalilehti.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #27

Toki tiedän että Frankfurter Allgemeine Zeitung ei ole skandaalilehti. Tarkoitin, että kun ihminen on päättävässä asemassa, hänen ei kannattaisi asian käsittelyn ollessa vireillä liikaa lukea skandaalilehtiä eikä juuri muitakaan lehtiä, vaan keskittyä ajattelemaan käsillä olevaa tärkeää asiaa. Alan kirjallisuus ja filosofia on rauhallisempaa luettavaa päätöksenteon pohjaksi.

Toimituksen poiminnat